Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych

Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych

osobowych w celach marketingowych

  1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnie „KONEKT-BIS” Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Piekoszowie, P.P.H. „KONEKT- TKANINY” Adriana Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszowie, P.P.H. „KONEKT” Artur Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszowie, „ELEX TKANINY -BIS” S.C. Artur Chrabąszcz, Elżbieta Chrabąszcz, Ireneusz Chrabąszcz                            z siedzibą w Piekoszowie,  „ELEX” Elżbieta Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszowie, „ELEX -BIS” Ireneusz Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszowie, „ELEX TKANINY” S.C. Elżbieta Chrabąszcz, Ireneusz Chrabąszcz                z siedzibą w Piekoszowie, „WEKTOR” Marcin Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszowie związane porozumieniem o Współadministracji, dalej: Współadministratorzy. Szczegóły uzgodnień pomiędzy Współadministratorami  zostały opublikowane na stronach internetowych Współadministratorów, http://tkaniny-konekt.pl/ , http://elex-bis.com.pl/ , http://tkaniny-wektor.pl/ w zakładce „RODO”).                  To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
  2. Dane kontaktowe Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: się poprzez adres e-mail: odo@tkaniny-konekt.pl, telefonicznie na numer telefonu:                               888 108 511, lub pisemnie na adres Współadministratorów.
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celach marketingowych Współadministratorów, w tym w szczególności w celu promowania usług i towarów Współadministratorów, w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez Współadministratorów i innych wydarzeń zorganizowanych przez Współadministratorów w związku przedmiotem ich działalności, a także wydarzeń, których Współadministratorzy są uczestnikami. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli dobrowolna zgoda
  4. 5. Odbiorcy Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są podmioty świadczące Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
  5. Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez

Ciebie zgody.

  1. Prawa Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
  2. Podanie danych jest dobrowolne.